رزومه علی شهبازی

علی شهباز

درمانگر

درباره درمانگر:

من علی شهبازم. درمانگر پویشی.  کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه خوارزمی. از سال 98 به طور مستمر با درمان در قالب درمان فردی، گروه‌درمانی و آموزش روان‌شناسی به خصوص پایه‌های مکتب روان‌کاوی، نقد ادبی بر مبنای روان‌کاوی، روان‌درمانی وجودی و متاخرا و متاکدا آموزش روان‌‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت در ارتباط هستم

آدرس ایمیل

alishahbaz1365@gmail.com

صفحه اینستاگرام

alishahbaz86@

شماره تماس

09196814330

تلگرام

AliShahbaz86@

مکان زندگی

کرج

ماموریت و بیوگرافی

سوابق آموزشی-پژوهشی
موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد من، رابطه آسیب‌های دوران کودکی و خودشناسی انسجامی با درد ذهنی است. در همین خصوص مطالعات و علاقه‌مندی‌های من عبارت است از: نحوه تاثیر آسیب‌‌های کودکی بر فرایند رشد روانی فرد، تعریف خود، معیارهای روان‌شناختی مورد توجه در این تعریف، مفهوم انسجام خود، اهمیت روایت در ساختار روان و نحوه ارزیابی و ایجاد تغییر در ارتباط با این موارد در فرآیند درمان.
سوابق آموزشی من شامل دانش‌آموختگی در سطوح روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت موسسه بینش‌نو آقای دکتر نیما قربانی و شرکت در کارگاه‌های مختلف در ارتباط با روان‌کاوی شامل شخصیت و مکانیسم‌های دفاعی، مکاتب روان‌کاوی و فرویدخوانی همچنین  مطالعه و شرکت در دوره‌های روانکاوی اجتماعی، منتالیزیشن و درمان متمرکز بر انتقال tfp است.

سوابق درمانی
در حال حاضر مشغول به درمانگری فردی با رویکرد روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت ISTDP تحت نظر سوپروایزر هستم.

علاقمندی‌ها
از دیگر علاقه‌مندی‌های من در کنار مباحث روان‌شناختی، ادبیات داستانی، یادگیری زبان‌های خارجه و تدریس زبان انگلیسی است. شرکت در جلسات نقد و بررسی ادبیات داستانی و عضویت در انجمن نویسندگان کرج و تالیف چند داستان کوتاه، دریافت مدرک آیلتس و تدریس زبان انگلیسی به مدت پنج سال از فعالیت‌هایم در راستای این علاقه‌مندی‌ها بوده است.